Vem si ptáčku do zobáčku

Když je zima, hodně sněhu,

ptáčci mají hlad,

musíme jim všichni spolu,

na “Síbovce” pomáhat.

007008009010011012013