Mateřská škola Síbova, Bílina

PostImage
  O nás Naše mateřská škola zahájila provoz 3.11.1978 a nachází se na okraji sídliště v klidném prostředí. Mateřská škola je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Na MŠ bezprostředně navazuje zahrada s hřištěm, které umožňuje dětem rozmanité pohybové i další aktivity. Celý areál školy je oplocen, vedou z něj dvě branky a vjezd pro zásobování. V blízkosti školy je rozmanitá příroda, bohatá na různé ekosystémy – najdeme zde louky, pole, jehličnaté a listnaté lesíky ... [Více]