Jídelníček od 27. 3. - 31.3.2017

PostImage
Pondělí Přesnídávka: chléb s lučinou, mléko, zelenina Polévka: z rybího filé Oběd: těstoviny se špenátem a kuřecím masem, ovocný čaj, ovoce Svačina: kukuřičné lupínky v mléce ... [Více]
 

Cvičíme s Cepíkem

PostImage
 
 

S Myšičkami do pohádky

PostImage
  Celý týden jsme začali cestou do pohádky, kde musely děti zdolávat různé překážky. Poté si děti vyrobily královskou korunu a pokračovali jsme ,,POHÁDKOVÝM BÁLEM.“ Poslední den si děti ještě vyrobily ,,Večerníčkovou čepici.“
 

Školní řád MŠ Síbova

Mateřská  škola  Bílina,  Síbova  332,  příspěvková  organizace  +  odloučená  pracoviště: MŠ Aléská, MŠ Žižkovo údolí Zřizovatelem mateřské školy i jeslí je Městský úřad Bílina   ŠKOLNÍ  ŘÁD   OBSAH 1. Povinnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a     podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 2. Provoz a vnitřní režim školy,  Povinné předšk... [Více]
 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Pokud ještě dítě do mateřské ... [Více]
 

Pohádkový bál

PostImage
Hola, hola hej, je tu masek rej. Děti se tu v malou chvíli V krásné masky proměnily. Vidím tu víly, prince a princezny, S rytířem tančí motýlek líbezný.
 

Večerníček a Sovičky

PostImage
Dříve než vám klesnou víčka těsně před spaním, uvidíte Večerníčka, jak se uklání. Pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamává čepičkou….. jako naše Sovičky, které si složily papírovou čepici, s ní si zacvičily, vymalovaly obrázky Večerníčka, tvořily prstové maňásky a nakreslily postavičky z Večerníčkových pohádek.